Köpekler Hakkında Bildiğiniz Her şeyi Unutun

Köpekler Hakkında Bildiğiniz Her şeyi Unutun

Klasikleşmiş bir şekilde her ırk köpek için ayrı bir karakteristik özellik klişesi söylenir. Border collie’ler hiperaktif, golden retriever’lar dost canlısı, chihuahua’lar(çivava) gergin diye tanımlanır. Pitbull’lar ise haksız yere saldırgan ve tehlikeli olarak anılır. Ancak çok yakın zamanda yapılan bir araştırma, bu standart tanımların çok da doğru olmadığını ortaya koydu.

İnsanlık yerleşik hayata geçtikten sonra, kurt ırkının vahşi olmayan bazı üyelerini evcilleştirmeye başladı. Bu süre 11 bin yıl öncesine dayanıyor. Ancak bugün varlığından haberdar olduğumuz modern köpek ırklarının tarihi ise sadece 160 yıl öncesine dayanıyor.

Evcil Hayvan Topluluğu Bilim Projesi Darwin’s Ark genetik yapının cins özellikleriyle nasıl hizalandığını araştırmak için bir çalışma yaptı. Çalışmada; 2155 köpeğin DNA’sı sıralandı. Buradan çıkan sonuçlarla, %49’u safkan olmak üzere 18.385 köpek sahibinin 200 bin civarı anket yanıtı eşleştirildi.

Yapılan çalışmada, konunun fiziksel özellikler olması halinde bir köpeğin görünüşünün en az %80’inin DNA’sına bağlı olabileceğini bulundu. Ancak kişilik özellikler söz konusu olduğunda bu kadar yüksek bir eşleşmeye ulaşmak mümkün olmuyor.

Bazı köpek ırkları için ”en inatçı”, “en zeki” veya “aileler için en iyisi” şeklinde yapılan sıralamaların genellemeden öteye gitmediği anlaşıldı. Aynı zamanda, çoğu köpek davranışının bu tür genellemeleri desteklemek için tek bir cins türü arasında tutarlı bir şekilde görülmediği araştırmadan çıkan diğer sonuçlar ise şu şekilde;

  • Köpeklerin fiziksel özellikleri ırkları ile ilişkilendiriliyor ancak bireysel köpekler arasındaki davranışların daha değişken olduğu ortaya çıktı.
  • Irkın, bireysel köpeklerdeki davranışsal varyasyonun sadece %9’luk kısmını oluşturduğu tespit edildi.
  • Köpeklerin fiziksel özelliklerin kalıtsallığının, cins atalarının belirleyicisi olmadığı anlaşıldı.
  • Davranışsal özellikler arasında sayılan yön ve komutlara yanıt verme, cinslere göre en kalıtsal olanı ancak bunun da bireysel köpekler arasında farklılık gösterdiği görüldü.
  • Bir köpeğin korkutucu veya rahatsız edici uyaranlarla ne kadar kolay kışkırtıldığı gibi daha az kalıtsal, özellikler konusunda, cinsin neredeyse ilgisiz olduğu ortaya çıktı.
  • Cins atalarından gelen genetiğin davranışa etkisini test etmek için karışık cins ataları olan köpekler kullanıldı. Buradan çıkan sonuçlar safkan köpek sahiplerinin anket cevapları ile karşılaştırıldı. Önemli bir etkiye rastlanmadı.
  • Ataları av köpeği olan labrador cinsi köpeklerin insan sosyalliği konusunda da kayda değer bir bağlantı bulunamadı.
  • Hiçbir özelliğin tek bir köpek ırkına özgü olmadığı sonucuna varıldı.

Türkler şöyledir, Almanlar böyledir, Japonlar öbür türlüdür… Klişe genellemeleri bir kenara bırakırsak hiçbir millet insanı tümüyle aynı değildir. Köpekler için de durumun böyle olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış oldu böylece. Köpekler konusunda bir iddiam yoktu ama hayatım boyunca tüm kedilerin cinsten bağımsız kendine özgü karakterleri olduğunu savundum. Sonuç olarak insanlar ve hayvanlar için geçerli olan tek gerçek şu demek ki; karakteristik özellikler, bireysel deneyimlere, eğitime ve diğer çevresel faktörlere bağlı olarak şekillenir, genetik özellikler tümüyle karakterin belirleyicisi değildir.